Sterkte-zwakteanalyse

Sterkte –zwakteanalyse; Onderzoek naar de sterktes en zwaktes binnen een onderneming en externe kansen en bedreigingen voor die onderneming. Op basis van de uitkomsten wordt er vervolgens de strategie voor de toekomst bepaald.


De SWOT-Analyse bestaat uit de volgende  vier elementen:

  1. Strengths (sterke punten)
  2. Weaknesses (zwakke punten)
  3. Opportunities (kansen)
  4. Threaths  (bedreigingen)

Het uitvoeren van een SWOT-analyse maakt verbanden zichtbaar tussen sterke punten, zwakke punten en bedreigingen.