Concurrentieanalyse

Concurrentieanalyse in marketing en strategisch management is een beoordeling van de sterke en zwakke punten van huidige en potentiële concurrenten . Deze analyse biedt zowel een offensieve als een defensieve strategische context om kansen en bedreigingen te identificeren. Profilering combineert alle relevante bronnen van concurrentieanalyses tot één raamwerk ter ondersteuning van efficiënte en effectieve formulering, implementatie, monitoring en aanpassing van de strategie.


Analyse van concurrenten is een essentieel onderdeel van de bedrijfsstrategie. Er wordt aangevoerd dat de meeste bedrijven dit soort analyses niet systematisch genoeg uitvoeren. In plaats daarvan opereren veel ondernemingen op wat 'informele indrukken, vermoedens en intuïtie worden genoemd die worden verkregen door de weetjes over informatie over concurrenten die elke manager voortdurend ontvangt'. Als gevolg hiervan plaatst traditionele omgevingsscanning veel bedrijven het risico van gevaarlijke competitieve blinde vlekken vanwege een gebrek aan robuuste analyse van concurrenten.