ENA SWOT Analyse

Met behulp van de ENA swot analyse ontstaat er een duidelijk beeld van de doelstellingen en in hoeverre deze reëel en haalbaar zijn, maar wordt ook duidelijk waar de knelpunten en valkuilen zitten. Na de uitgebreide swot analyse kan ENA afspraken contractueel vastleggen waarin budget, doelstellingen, verkoopinstrumenten, bekendheid van product /dienst, afzetmarkt, concurrentie, verdienmodel en bedrijfsrisico's worden beschreven.


ENA is van mening dat door het definiëren van de verantwoordelijkheden zoals de ontwikkeling van product of dienst, sampling, search, unique selling points (d.m.v. een concurrentie analyse van de huidige marktsituatie) & product placement beter in staat zal zijn om de producten of zakelijke diensten succesvol op de markt te (her)introduceren.