Interim Management

Alle interim projecten of partnerships hebben een wederzijds belang. ENA werkt met een transparant verdienmodel en een vast consulting tarief. Bestaande uit werving en kantoorkosten in combinatie met een variabel verdienmodel door middel van een Joint Venture. Na een onderzoekperiode maakt ENA gezamenlijk met haar zakelijke partners een plan van aanpak. Om zo inzichtelijk te krijgen op welke basis we kunnen gaan samenwerken met onze partners.


1.Sales Development; consulting uurtarief


- Sales Inquiry – Marketing Tools – Sales Development – Customer Needs – Trends –Licenses


2.Product Placement; consulting uurtarief


USP- Competitive Analysis-Account Screening-Sample Screening-Strenghts Weaknesses-Product Price Promotion.


3.Direct Sales; consulting in combinatie met een variabel verdienmodel


Setting Sales Strategy-Consulting-Product Launch-Agent Agreements-Distribution Agents-Sales Contracts-Commission Contracts- Sales Team-Sales Training-Promotion- Logistic Platform.


4.Account Management; Customer Follow; consulting in combinatie met een variabel verdienmodel


Customer Account-Feedback Tools-Follow Path-Market Signals-Long termvision

ENA analyse

De ENA (swot)- analyse geeft een duidelijk beeld om met elkaar in dialoog contractueel afspraken te maken.