Distributieovereenkomst

Een distributieovereenkomst is een contract tussen kanaalpartners waarin de verantwoordelijkheden van beide partijen zijn vastgelegd. De overeenkomst is meestal tussen een fabrikant of verkoper en een distributeur, maar in sommige gevallen kan het gaan om twee distributeurs of een distributeur.

 

Hieronder volgt een ENA-checklist met factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen van een distributiecontract:

  • Algemene verkoopvoorwaarden
  • Termijn waarvoor het contract van kracht is
  • Marketingrechten
  • Licentiëring van handelsmerken
  • Het geografische gebied waarop de overeenkomst betrekking heeft
  • Presentatie
  • Rapportage
  • Omstandigheden waaronder het contract kan worden beëindigd